2021-06-15T12:57:34+02:00

Instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum connectada a la xarxa interna d’un immoble

El projecte implementat en un edifici residencial i d’oficines consisteix en una instal·lació solar fotovoltaica de 8,2 kW nominals per autoconsum connectada a la xarxa interna de l’edifici.

autoconsum fotovoltaic
autoconsum fotovoltaic