2023-06-07T14:11:16+02:00

La comunitat energètica Can Forns uneix 20 veïns en l’autoconsum

Un grup de 20 veïns s'uneix en una comunitat energètica per finançar i gestionar una instal·lació d’autoconsum solar fotovoltaic d'ús domèstic. Amb 91 panells fotovoltaics, permet una producció anual estimada de 45.868 kWh/any que redueix la factura d’electricitat.

autoconsum fotovoltaic
autoconsum fotovoltaic