Skip links
La Fatarella

La Cooperativa Agrícola de La Fatarella, pionera en l’autoconsum solar

La Cooperativa Agrícola de La Fatarella, pionera en l’autoconsum solar

La Comunitat Energètica de La Fatarella ha estat promoguda per la Cooperativa Agrícola Sant Isidre d’aquest municipi​. La instal·lació d’autoconsum compartit té capacitat per generar fins a 60 kW de potència elèctrica en les condicions òptimes de radiació solar​.

Ubicació: La Fatarella (Tarragona)

Promotor: Cooperativa Agrícola Sant Isidre

Instal·lador/Impulsor: Acelera

Gestor de la Comunitat Energètica: Elecsum

Responsable d’administració energètica: Nexus

Instal·lacions: 1 planta fotovoltaica

Potència fotovoltaica a compartir: 60 kWn

Membres de la comunitat: 47 (domèstics)

EL PROJECTE

La Fatarella és un petit poble situat a la comarca de Terra Alta (Tarragona) amb una població que no arriba als 1.000 habitants, on l’economia està basada en el sector agrícola.

Aquesta zona, situada a poc més de 40 kilòmetres de la central nuclear de Vandellòs, té una gran sensibilitat envers l’energia i l’emergència climàtica. Això ha estat un dels factors que ha impulsat la Cooperativa Agrícola Sant Isidre, que des del 1919 és el centre econòmic i social de la zona, a fer un pas endavant i constituir una comunitat energètica per a l’explotació d’una planta fotovoltaica en la modalitat d’autoconsum solar compartit.

Actualment, la comunitat compta amb 47 membres i ha generat importants beneficis per als integrants del projecte i per al municipi, des del punt de vista econòmic i ambiental.

La Comunitat Energètica de La Fatarella ha estat promoguda per la Cooperativa Agrícola Sant Isidre d’aquest municipi. La instal·lació de la planta fotovoltaica la va realitzar l’empresa Acelera. El gestor de la comunitat energètica és Elecsum, i el responsable de l’administració energètica és Nexus. La instal·lació d’autoconsum compartit té capacitat per generar fins a 60 kW de potència elèctrica en les condicions òptimes de radiació solar.

La instal·lació consisteix en panells fotovoltaics d’alta eficiència, fixats a estructures de metall. Aquests panells estan connectats a inversors que transformen el corrent continu en corrent altern, fet que permet la connexió a la xarxa elèctrica general. L’electricitat produïda és destinada al consum domèstic dels membres de la comunitat energètica.

Cada membre pot controlar el seu consum i estalvis a través de l’aplicació d’Elecsum. Aquesta app permet monitorar la quantitat d’energia produïda i consumida, així com l’estalvi i les emissions de CO2 que s’eviten. Aquesta transparència promou la consciència energètica a nivell local i ajuda els membres a fer un consum d’energia sostenible i eficient.

Elements de la Instal·lació

La Comunitat Energètica de La Fatarella es basa en una moderna instal·lació de generació que utilitza tecnologia fotovoltaica per generar i distribuir eficientment energia renovable als membres. Les plaques solars són el component central d’aquesta instal·lació, perquè s’encarreguen de captar la radiació solar i convertir-la en electricitat de corrent continu.

A continuació, la instal·lació utilitza inversors per transformar l’energia de corrent continu en corrent altern, abans de la seva injecció directa a la xarxa elèctrica del municipi. Per garantir una eficient generació d’energia, s’ha implantat un sofisticat sistema de control, que és supervisat durant les 24 hores del dia per Elecsum, el gestor de la comunitat.

La instal·lació també disposa d’un sistema de gestió integral que supervisa la generació i el consum d’energia dels membres de la comunitat, així com la distribució de l’energia generada, mitjançant una plataforma en línia accessible a través de l’Aplicació Elecsum. Els usuaris poden accedir en tot moment a dades en temps real sobre la producció i consum.

La responsabilitat de la gestió i distribució de l’energia renovable produïda per la instal·lació fotovoltaica de La Fatarella recau sobre Elecsum, una empresa especialitzada en projectes d’autoconsum solar. Aquesta tasca inclou la supervisió i control dels equips per garantir el correcte funcionament de la planta fotovoltaica, així com la resolució de qualsevol imprevist que pugui sorgir. D’aquesta manera, es garanteix un subministrament estable i de qualitat que permet aprofitar al màxim l’electricitat produïda localment.

11.750 €
Estalvi anual acumulat
27 tones de CO2
Equivalència emissions evitades (anual)
946 arbres
Equivalència arbres plantats

Beneficis obtinguts

El projecte de la Comunitat Energètica de La Fatarella és especialment meritori tenint en compte que ha estat impulsat per una entitat sense experiència prèvia en el sector energètic. També planteja una interessant alternativa a l’esquema tradicional del mercat elèctric, basat en la producció remota en grans plantes energètiques i el transport de l’electricitat a grans distàncies, fins al punt on es consumeix. En lloc d’això, l’empenta dels impulsors de la comunitat energètica, amb el suport d’empreses especialitzades, ha permès que el municipi de La Fatarella es converteixi en productor d’energia de proximitat. Aquesta circumstància té diversos beneficis a nivell econòmic i també en altres àmbits.

En primer lloc, cada membre de la comunitat estalvia una mitjana de 250 euros a l’any en la seva factura elèctrica gràcies a l’aportació de l’energia generada per la planta fotovoltaica. Això suposa un estalvi anual acumulat d’11.750 euros per al conjunt dels participants en el projecte. Tot i que el consum és domèstic, donat que els membres de la comunitat pertanyen a la mateixa cooperativa, la reducció de la despesa energètica permet alliberar recursos per futures inversions que dinamitzin el teixit productiu del municipi.

Des del punt de vista mediambiental, el projecte ha permès evitar l’emissió de 27 tones de CO2 a l’any, el que equival a la plantació de 946 arbres. Aquesta contribució, per bé que pugui semblar modesta a escala global, és remarcable tenint en compte que es tracta d’una iniciativa privada en un petit municipi. També posa de manifest la importància d’apostar per les energies renovables en la lluita contra el canvi climàtic i la protecció del medi ambient. Un aspecte que resulta especialment important en una zona de clima mediterrani i economia principalment agropecuària, que es veu directament afectada per les temperatures cada vegada més extremes i les sequeres més freqüents i intenses.

En aquest context, la Comunitat Energètica de La Fatarella ha estat una resposta innovadora i eficaç per afrontar aquesta problemàtica. A més a més, aquesta iniciativa pionera ha ajudat a sensibilitzar sobre la importància de l’energia renovable i l’emergència climàtica, i ha convertit la Cooperativa Agrícola Sant Isidre de La Fatarella en impulsora d’una de les primeres comunitats energètiques creades per una entitat d’aquesta mena.