Skip links
Vacarisses

CEL de Vacarisses: generació local d’energia renovable

CEL de Vacarisses: generació local d’energia renovable

La CEL de Vacarisses promou la generació d’energia renovable de proximitat a través de l’autoconsum fotovoltaic​. Cada kWn instal·lat pot proporcionar un estalvi anual aproximat de 250-300 euros en la factura de l’energia elèctrica​.

Vacarisses

Client: Ajuntament de Vacarisses

Ubicació: Vacarisses (Barcelona)

Instal·lacions: 2 plantes fotovoltaiques

Potència nominal: 71 kWn

Membres de la comunitat: 43 (estimat)

Tipus de membres: edificis municipals i domèstics

EL PROJECTE

La Comunitat Energètica Local (CEL) de Vacarisses és un projecte promogut per l’Ajuntament de Vacarisses que busca fomentar la generació d’energia renovable i l’autoconsum en l’àmbit local. La CEL començarà el seu camí amb dues instal·lacions fotovoltaiques compartides, una a l’escola municipal Pau Casals i l’altra al poliesportiu municipal, amb l’objectiu de repartir l’energia generada amb els veïns i veïnes del municipi. Elecsum ha estat l’encarregada de gestionar aquestes instal·lacions durant un any com a prova pilot.

L’objectiu del projecte de la CEL de Vacarisses és impulsar la producció d’energia a partir de fonts renovables en l’àmbit del municipi, per a després repartir l’electricitat generada entre els membres de la comunitat, promovent un ús responsable i eficient de l’energia.

La infraestructura fotovoltaica de la CEL de Vacarisses té una potència nominal de 71 kWn, dividida en dues instal·lacions preparades per compartir energia en un radi de 2000 metres amb diferents tipus d’usuaris. La primera instal·lació està ubicada a l’Escola municipal Pau Casals, on es distribueixen 20 kWn a ciutadans atesos pels Serveis Socials. La segona instal·lació es troba al poliesportiu municipal, on també es distribueixen 20 kWn per a la població en general. Les plaques solars estan situades en les cobertes d’aquests edificis.

S’ha instal·lat un sistema de control per garantir que la generació d’energia es realitza de forma eficient. Aquest sistema permet monitorar en temps real la producció d’energia i el consum dels membres de la comunitat, així com gestionar la distribució de l’energia generada. Els membres poden accedir a les dades de consum i producció a través d’una plataforma en línia, per poder controlar el seu consum i ajustar-lo en funció de les necessitats. Es preveu una participació d’una quarantena de membres, entre usuaris dels Serveis Socials, els edificis municipals connectats i els usuaris particulars.

Elements de la Instal·lació

Les dues instal·lacions fotovoltaiques de la CEL de Vacarisses estan integrades per diversos components de darrera generació, que treballen junts per generar i distribuir energia renovable de forma eficient i sostenible a tots els membres de la comunitat.

Les plaques solars són l’element més visible i important de les instal·lacions. Es tracta de mòduls fotovoltaics que capturen l’energia solar i la transformen en electricitat de corrent continu. En el cas de la CEL de Vacarisses, les plaques solars estan situades en les cobertes dels edificis de l’escola Pau Casals i el poliesportiu municipal, tot aprofitant l’espai disponible en aquests equipaments per generar energia de manera sostenible.

Per garantir una eficient generació d’energia, també s’ha instal·lat un sistema de control que assegura que la captació de l’energia solar es realitza de forma òptima. Aquest sistema de control inclou diferents components, com ara inversors, que permeten transformar l’energia de corrent continu en corrent altern per tal de poder utilitzar-la directament en les xarxes elèctriques interiors dels immobles connectats la CEL.

Un altre element important de la instal·lació és el sistema de gestió. Aquest sistema permet monitorar en temps real la generació d’energia i el consum dels membres de la comunitat, així com gestionar la distribució de l’energia generada. Això es fa a través d’una plataforma en línia a la qual els membres de la comunitat poden accedir per controlar el seu consum d’energia en temps real i consultar altres dades, com les emissions evitades.

Elecsum, especialista en autoconsum fotovoltaic, és l’empresa encarregada de la gestió i entrega de l’energia FV de les dues instal·lacions fotovoltaiques de la CEL de Vacarisses cap als membres de la CEL i del seu posterior seguiment. Això inclou la supervisió i el control dels equips, així com la resolució de possibles incidències. També s’encarrega de l’optimització del rendiment de les instal·lacions i de garantir que tots els membres de la comunitat tinguin un subministrament d’energia eficient i sostenible.

Gràcies a la combinació d’aquests elements, la CEL pot beneficiar-se d’una font d’energia renovable que ajuda a protegir el medi ambient i fomenta l’autonomia energètica.

250-300 € / kWn
Estalvi anual acumulat
31,4 tones de CO2
Equivalència emissions evitades (anual)

Beneficis obtinguts

La implementació de les instal·lacions fotovoltaiques de la CEL de Vacarisses ha aportat diversos beneficis, tant per als membres de la comunitat com per al medi ambient.

En primer lloc, destaca l’estalvi anual en la factura de la llum que poden obtenir els membres de la comunitat. Segons les estimacions, cada kWn instal·lat pot proporcionar un estalvi anual aproximat de 250-300 euros en la factura de l’energia elèctrica. Això significa que, en una instal·lació fotovoltaica compartida de 71 kWn, com en aquest cas, es poden obtenir estalvis considerables en les factures de la llum de tots els membres de la comunitat.

Per altra banda, la implementació de les instal·lacions fotovoltaiques ha permès reduir les emissions de diòxid de carboni a l’atmosfera, mitjançant la generació d’energia renovable. S’estima que, gràcies a aquesta comunitat energètica local, es podran estalviar al voltant de 31,4 tones de CO2 a l’any, que és l’equivalent a plantar 2.000 arbres al terme municipal.

La implementació de les instal·lacions fotovoltaiques té un impacte econòmic positiu per a l’economia local, ja que es redueix la dependència de les empreses energètiques i es generen inversions en el terme municipal. En aquest sentit, la CEL de Vacarisses posa de manifest com les comunitats locals poden unir-se per generar i consumir energia de manera sostenible, reduint la seva vulnerabilitat a les fluctuacions i interessos del mercat.

Aquest projecte gestionat estableix un referent en el foment de la generació d’energia renovable i l’autoconsum a escala local, a més de ser un exemple per altres municipis que poden seguir aquest model per aconseguir una gestió energètica sostenible. També és una mostra de com Elecsum, com a operador especialitzat en autoconsum fotovoltaic, pot donar suport a les administracions locals per implantar les seves estratègies energètiques.

En definitiva, la Comunitat Energètica Local de Vacarisses és un projecte innovador que demostra el potencial de fomentar la generació i l’autoconsum d’energia renovable de proximitat, per contribuir al desenvolupament sostenible del territori. El plantejament, amb la participació d’actors públics i privats, reflecteix la importància de la col·laboració i la cooperació per assolir un objectiu comú: una transició energètica justa i sostenible. I això no queda aquí, ja que l’equip de l’Ajuntament ja tenen projectats casi una desena de projectes que en els pròxims anys esperen executar i intentar arribar al màxim número de ciutadans possibles.