Skip links
Can Forns

La comunitat energètica Can Forns uneix 20 veïns en l’autoconsum

La comunitat energètica Can Forns uneix 20 veïns en l’autoconsum

La comunitat energètica Can Forns uneix 20 veïns per generar energia neta i sostenible. L’estalvi acumulat anual ha estat de 13.150 € i s’ha evitat l’emissió de 43,8123 tones de CO2/any​.

Can Forns

Ubicació: Caldes de Montbui

Nombre de panells solars: 91

Membres: 20 usuaris domèstics

Potència nominal: 30 kWn

EL PROJECTE

Les comunitats energètiques són una de les modalitats d’autoconsum fotovoltaic amb més projecció de futur. Consisteixen en la unió de diferents persones físiques (particulars) o jurídiques (empreses, administracions o entitats), que s’associen al voltant d’una instal·lació d’autogeneració d’energia amb fonts renovables i de proximitat. L’energia produïda es distribueix posteriorment entre tots els usuaris que formen part de la comunitat energètica.

Un exemple és la comunitat energètica Can Forns de Caldes de Montbui, gestionada per l’empresa especialitzada en autoconsum compartit i industrial Elecsum. Mitjançant la unió de 20 veïns de la zona, s’ha aconseguit posar en marxa una instal·lació d’autoconsum solar fotovoltaic de 30 kWn per a consum domèstic. Això ha permès reduir la factura elèctrica dels membres de la comunitat energètica, igual que l’impacte mediambiental del seu consum d’energia, sense cap complicació afegida perquè la instal·lació està totalment gestionada per Elecsum.

El projecte de la comunitat energètica Can Forns consisteix en una instal·lació solar fotovoltaica de 30 kW nominals per autoconsum compartit amb compensació d’excedents, que està connectada a la xarxa de distribució elèctrica general. La captació es realitza mitjançant 91 panells solars de darrera generació, que es troben ubicats a la coberta d’un edifici del centre de Caldes de Montbui. La distribució dels panells fotovoltaics s’ha realitzat de manera que permeti el màxim aprofitament de la irradiació solar amb el mínim impacte visual.

Tota l’energia generada pels panells solars es reparteix entre 20 veïns que resideixen dins un radi de 2.000 metres de distància de la instal·lació. Els veïns s’han adherit com a membres a aquesta comunitat energètica, modalitat que permet l’actual normativa d’autoconsum fotovoltaic. La gestió de l’electricitat generada la realitza Elecsum, juntament amb el control de l’assignació d’energia als membres de la comunitat i la supervisió de tota la instal·lació.

En tot moment, els membres de la comunitat estan connectats a la xarxa de distribució per garantir el subministrament elèctric quan la capacitat de generació de la instal·lació d’autoconsum no sigui suficient per cobrir les seves necessitats de consum. La commutació entre les dues fonts de subministrament es realitza de manera totalment automàtica i transparent per als usuaris, com també la facturació dels consums elèctrics corresponents.

En aquest sentit, l’empresa distribuïdora té l’obligació d’efectuar les lectures de consum i de generació de cada abonat, comunicant posteriorment aquesta informació a la companyia comercialitzadora de cadascun dels membres de la comunitat. D’aquesta manera, mensualment les comercialitzadores corresponents facturen als membres de la comunitat energètica l’electricitat consumida menys l’assignada de la instal·lació d’autoconsum.

En el cas que els membres de la comunitat energètica no autoconsumeixin tota l’energia assignada durant un mes, els excedents s’aboquen a la xarxa. Aleshores, la seva companyia comercialitzadora compensa aquesta energia a cada membre en la seva factura mensual. Per tant, l’estalvi generat no es perd encara que l’electricitat no es faci servir íntegrament.

La instal·lació d’autoconsum fotovoltaic realitzada per Elecsum per a la comunitat energètica Can Forns està projectada de manera que s’aprofiti al màxim el rendiment dels panells solars i la resta d’elements que componen el sistema. També s’ha tractat d’optimitzar al màxim l’espai disponible i minimitzar l’impacte urbanístic que pugui ocasionar. El funcionament està totalment automatitzat i el manteniment preventiu i correctiu el realitza Elecsum, a partir de la informació que proporciona el sistema de supervisió remota integrat en l’equipament.

Els membres de la comunitat també tenen accés gratuït a l’app elecsum, que els permet conèixer en detall quin és l’estalvi econòmic i energètic de la seva part, així com de tota la comunitat. Això els ajuda a millorar el seu autoconsum i empoderar-se energèticament.

14.790 €
Estalvi anual
17,5 tones de CO2
Equivalència emissions evitades (anual)
614 arbres
Equivalència arbres plantats

Beneficis obtinguts

Una comunitat energètica com la descrita en aquest projecte proporciona nombrosos beneficis tant als seus integrants com a l’entorn on se situa. En primer lloc, possibilita l’aprofitament d’espais com la coberta dels edificis per a l’autogeneració d’energia renovable de proximitat, que en la seva major part es consumeix al lloc de producció, evitant pèrdues en el transport.

Aquesta energia autogenerada permet la reducció de la factura elèctrica dels membres de la comunitat. En un any, l’estalvi acumulat ha estat de 13.150 €, que és fruit tant de l’energia aportada pels panells fotovoltaics i consumida pels usuaris domèstics, com de la compensació dels excedents abocats a la xarxa per part de l’empresa comercialitzadora. Aquest estalvi serà major a mesura que es vagi amortitzant la inversió inicial realitzada en la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic de la comunitat energètica, que té una vida útil prevista de 30 anys.

En paral·lel, l’ús d’energia renovable, generada en el lloc on en consumeix i de manera eficient, fa disminuir la petjada de carboni provocada pel consum energètic dels usuaris. En aquest cas, s’ha evitat l’emissió anual de 43,8123 tones de CO2, que equival a plantar 1.591 arbres.

El funcionament totalment automatitzat de la instal·lació, la commutació automàtica entre les fonts de subministrament (autoconsum o xarxa elèctrica), així com la gestió i el manteniment preventiu i correctiu realitzat per Elecsum fan que la comunitat energètica es pugui beneficiar d’aquests avantatges sense cap complicació operativa o de gestió pel que fa a la generació d’energia. A més a més, l’aplicació d’Elecsum permet als membres estar informats en tot moment sobre el rendiment de la instal·lació d’autoconsum, l’estalvi generat, la reducció d’emissions de CO2

Finalment, cal afegir altres beneficis intangibles però igualment importants, que es deriven del mateix concepte de comunitat energètica. Aquests beneficis inclouen l’apoderament energètic del ciutadà, la creació d’ocupació local i el reforç del teixit social amb la creació de nous lligams entre els membres de la comunitat. I és que les comunitats energètiques plantegen un nou enfocament social de la gestió de l’energia, on el pes principal de les decisions i iniciatives recau en els ciutadans i no en les lleis del mercat.