La Comunitat Energètica Can Forns permet gaudir de l’autoconsum fotovoltaic sense haver d’instal·lar plaques solars

A Caldes de Montbui (Barcelona) funciona des de principis d’any la Comunitat Energètica Can Forns. Es tracta del primer projecte d’autoconsum compartit de règim obert a Catalunya, al qual els usuaris es poden sumar per estalviar en la factura elèctrica gràcies a l’energia generada per les plaques solars, sense fer cap inversió inicial ni instal·lar plaques solars a les seves cases o negocis. Oriol Xalabarder, Conseller Delegat d’Electra Caldense Holding, ens explica com funciona aquest model pioner al nostre país, impulsat per una empresa del grup.

En què consisteix la Comunitat Energètica Can Forns?

La Comunitat Energètica Can Forns és un projecte autoconsum solar fotovoltaic compartit situat a Caldes de Montbui (Vallès Oriental, Barcelona). Hi ha un conjunt de panells fotovoltaics que generen energia, i el consum d’aquesta electricitat es fa de manera compartida entre diversos usuaris. Per tant, a partir d’una mateixa instal·lació de generació solar fotovoltaica, se’n beneficien en règim d’autoconsum de l’energia una sèrie d’usuaris integrats en el marc d’una comunitat energètica, sense haver de tenir plaques solars pròpies instal·lades a la coberta de la seva llar o empresa, com és habitual en l’autoconsum fotovoltaic.

ELE Oriol Xalabarder

Com s’organitza una comunitat energètica d’aquesta mena?

La definició de “comunitat energètica” que fa tant la directiva europea com la legislació nacional és molt oberta. Deixant de banda algunes limitacions legals, el funcionament pròpiament dit el defineixen els acords als quals arribi la comunitat. El que sí que estableix la regulació és com han d’actuar els agents, concretament les empreses distribuïdores i comercialitzadores, per traslladar l’acord de repartiment de l’energia fins als usuaris finals.

El distribuïdor realitza les lectures de generació i demanda de cadascun dels usuaris. Segons el repartiment que s’hagi acordat en la comunitat, el distribuïdor assigna un part de l’energia generada a cada usuari. L’energia facturada a l’usuari final correspon a la mesurada a casa seva, menys l’assignada pel distribuïdor a partir de la generació segons l’acord de la comunitat.

És d’aquest diferencial entre l’energia consumida i generada d’on surt l’estalvi per als usuaris.

Com va sorgir la iniciativa de Can Forns? Qui en són els promotors?

El promotor és el grup energètic Electra Caldense, a través de la seva marca Elecsum, que és una empresa especialitzada en la promoció de l’autoconsum energètic amb la voluntat de donar eines a les famílies i empreses per aprofitar els avantatges de la transició energètica.

A partir de la nostra experiència de més cent anys en la producció, distribució i comercialització d’energia, ens vam adonar que, en la trama urbana, és difícil fer projectes d’autoconsum individual rendibles. En canvi, la possibilitat d’utilitzar superfícies més grans mitjançant instal·lacions compartides, i donar accés a aquesta planta de producció a altres usuaris dins una comunitat energètica, és una manera de fer arribar l’autoconsum a tothom.

És el primer projecte d’aquest tipus al nostre país o què el fa diferent?

Ja existeixen altres projectes d’autoconsum col·lectiu en funcionament al nostre país, però són pocs i molt recents. El que fa única a la Comunitat Energètica Can Forns és que es tracta del primer projecte basat en una planta de producció privada que dóna accés a altres usuaris perquè es beneficiïn de l’energia generada. Aquest model obert sí que és pioner a Catalunya.

El projecte també és innovador perquè es tracta d’una comunitat dinàmica, és a dir, consisteix en una comunitat oberta a la qual els usuaris es poden afegir per compartir l’energia o sortir-ne en qualsevol moment, si per algun motiu no els interessa continuar formant-te part.

Quants integrants hi ha actualment? Hi ha previsió de què s’incorporin més membres?

Actualment, a la Comunitat Energètica Can Forns hi ha 20 usuaris i la previsió és arribar a 30 membres. Els usuaris són principalment particulars i petits negocis que han vist l’avantatge de poder aconseguir un estalvi a la seva factura, amb l’afegit de fer-ho mitjançant energia verda i de proximitat.

Poden afegir-s’hi tota mena d’usuaris, tant particulars com empreses i comerços. De fet, els comerços i les empreses de serveis són els clients més interessats en aquesta modalitat de generació d’energia de proximitat, ja que d’acord amb el seu patró de consum poden obtenir un major estalvi que els particulars, en aprofitar les hores en què hi ha més producció solar.

Hi ha alguna limitació en el nombre de membres, distància, etc. d’una comunitat energètica?

La primera limitació és de tipus legal. Segons la legislació actual, de moment només poden pertànyer a una comunitat energètica els usuaris que estiguin situats en un radi de 500 metres al voltant de la planta de producció, tot i que s’està intentant ampliar aquesta distància.

L’altra limitació és tècnica: cada planta té una potència limitada a repartir, per tant el nombre de membres està restringit a aquest màxim. Per exemple, a la Comunitat de Can Forns tenim una potència instal·lada de 30 kW i la previsió d’arribar a 30 membres amb 1 kW per client.

Aquest repartiment és adequat pels usuaris particulars, però pels negocis pot quedar-se curt.

Cal fer alguna inversió o pagament mensual per pertànyer a la comunitat energètica?

Des d’Elecsum proposem dues modalitats als usuaris que es vulguin sumar a la Comunitat Energètica Can Forns. En tractar-se d’una prova pilot d’un sistema poc conegut pel públic en general, hem potenciat principalment la modalitat “Sempre Estalvia”. En aquesta modalitat l’usuari no ha de pagar res per pertànyer a la comunitat energètica, però ha de cedir part de l’estalvi que ha obtingut a la factura. Per això diem que no té cost i genera un estalvi directe. Es parla molt de l’estalvi que proporciona l’autoconsum, però també cal explicar que abans s’ha de realitzar una inversió inicial. En la modalitat “Sempre Estalvia” no hi ha inversió inicial.

L’altra modalitat requereix pagar una quota per tenir accés a la potència generada per la planta. En aquest cas, el 100% de l’estalvi obtingut amb l’energia generada que li correspon és per l’usuari, però dependrà del seu patró de consum que estalviï més o menys. Aquesta modalitat està adreçada a les empreses i negocis, que tenen una demanda més elevada.

L’autoconsum compartit és la millor fórmula per impulsar la producció fotovoltaica?

És una bona fórmula sobretot en la trama urbana. En cases aïllades es pot fer autoconsum individual, i també existeix la possibilitat de compartir l’energia amb altres usuaris propers que tinguin patrons de consum diferents, però a nivell legal i tècnic de vegades resulta complicat.

El que està clar és que l’autoconsum és la manera més eficient de generar energia en proximitat i aprofitar-la, ja que no requereix transport, s’eviten les inversions en la xarxa elèctrica i també les pèrdues d’energia en la distribució, que de mitjana superen el 12%.

Un altre aspecte a destacar de l’autoconsum és que compleix el doble objectiu que persegueix la transició energètica: aprofitar les energies renovables i fer que la societat hi pugui participar.

És adequat el marc legal existent al nostre país per aquesta mena d’iniciatives?

És un bon marc legal, tot i que hi ha qui considera que resulta insuficient. És cert que falten per desenvolupar alguns aspectes, però si fa cinc anys ens haguessin dit que tindríem aquest marc legal per impulsar l’autoconsum a casa nostra, sincerament no ens ho haguérem pogut creure.

Cal recordar que, com totes les societats avançades, al nostre país estem immersos en un procés de transició energètica. Per tant, és una bona regulació per començar a fer els primers passos, però haurà de millorar a mesura que n’aprenguem més i la tecnologia es desenvolupi.

A nivell institucional, hi ha prou suport a aquests projectes? Què es podria millorar?

Actualment, el govern espanyol està donant un impuls molt important a les energies renovables en general i l’autoconsum en particular. La Generalitat també ho està promovent, però li toca jugar el paper més complicat, que són els tràmits d’autorització de les instal·lacions. Amb un sistema garantista i uns requeriments de qualitat del subministrament tan elevats com tenim al nostre país, de vegades aquests tràmits resulten una mica complexes.

Quin paper ha tingut Elecsum en la creació de la Comunitat Energètica de Can Forns?

Elecsum ha realitzat la inversió inicial en la planta solar fotovoltaica i s’encarrega de gestionar la Comunitat Energètica, a més de connectar els usuaris a la planta de producció. També duu a terme tots els tràmits amb la distribuïdora i ofereix als usuaris accés a l’Elecsum App, que els permet fer un seguiment horari de la producció i el consum elèctric de la comunitat. A més, ens encarreguem de difondre la iniciativa per sumar-hi nous usuaris interessats a participar.

Quins són els objectius o plans de futur d’aquesta comunitat energètica?

Aquesta és una comunitat molt especial perquè ens serveix de prova pilot en molts aspectes.

En primer lloc, a l’hora de definir com gestionar la incorporació d’usuaris, així com la gestió posterior de les altes i baixes dins de la comunitat. Recordem que és una cosa que no s’havia fet mai abans, per tant estem obrint un nou camí que després podran seguir altres comunitats.

Un altre aspecte en què estem innovant és el repartiment de l’energia generada entre els usuaris. Actualment, treballem amb algoritmes propis que ens permeten aplicar coeficients de repartiment fixes anualment i hora a hora (sempre s’entrega la mateixa energia a l’usuari).

En el futur implantarem una nova tecnologia per fer els repartiments dinàmics i intel·ligents per tal de poder canviar la quantitat d’energia entregada als usuaris a cada moment, depenent de si tenen o no consum, i fer-ho amb les màximes garanties, tant per als usuaris com per al gestor del sistema. La nostra experiència en projectes anteriors com ElectraFlex ens serà molt útil en aquest aspecte.

El nostre principal objectiu és que la Comunitat Energètica Can Forns doni un bon servei que demostri els avantatges d’un model d’aquesta mena, a més de servir com a plataforma d’innovació i aprenentatge per oferir millors serveis energètics als usuaris en altres àmbits.

Està previst posar en marxa més projectes d’aquesta mena per part d’Elecsum?

Sí, ja tenim en funcionament molts projectes d’autoconsum solar fotovoltaic, tant de particulars com d’empreses i indústries. L’experiència de la Comunitat Energètica Can Forns ens està situant com a referents en aquest model innovador d’autoconsum compartit obert.

Això fa que, sense haver-ne fet cap promoció comercial, ja tinguem més de 30 sol·licituds per implantar comunitats energètiques similars, sobretot d’ajuntaments i altres administracions públiques, però també de comunitats de propietaris, associacions o agrupacions de particulars.

Estem iniciant una revolució energètica imparable i segur que arribaran més projectes nous.