Skip links
Les Brugueres

La comunitat energètica Les Brugueres combina l’autoconsum per a ús comercial i residencial

La comunitat energètica Les Brugueres combina l’autoconsum per a ús comercial i residencial

La comunitat energètica Les Brugueres de Caldes de Montbui consisteix en una planta fotovoltaica de 100 kWn de potència nominal. L’electricitat produïda per aquesta planta es distribueix entre els 21 membres de la comunitat, que inclou clients comercials i clients domèstics

Ubicació: Caldes de Montbui

Promotor: Electra70

Empresa instal·ladora: Elecsum

Potència nominal: 100 kWn

Membres de la comunitat: 21 membres (comercials i domèstics)

EL PROJECTE

El projecte Les Brugueres de Caldes de Montbui és una iniciativa d’autoconsum compartit que combina el subministrament a usuaris comercials i domèstics en una mateixa comunitat energètica. Una planta fotovoltaica de 100 kWn de potència compartida, instal·lada a la coberta de l’aparcament d’un conegut supermercat del municipi, permet la generació d’energia de proximitat que contribueix a reduir la factura energètica i la petjada de carboni dels membres de la comunitat. També proporciona altres beneficis a l’entorn on s’ubica des del punt de vista mediambiental, social i econòmic, posant de manifest el potencial de la col·laboració entre diferents perfils de consumidors per impulsar la transició energètica.

La comunitat energètica Les Brugueres de Caldes de Montbui consisteix en una planta fotovoltaica de 100 kWn de potència nominal. Es troba instal·lada a la coberta de l’aparcament d’un supermercat del municipi, fet que permet un aprofitament addicional d’aquest espai, a la vegada que proporciona places d’aparcament protegides del sol i la pluja.

L’electricitat produïda per aquesta planta es distribueix entre els 21 membres de la comunitat, que inclou clients comercials (diverses empreses, comerços i indústries del municipi)  i clients domèstics (habitatges unifamiliars i plurifamiliars). Els integrants de la comunitat estan ubicats en un radi de 500 metres al voltant de la instal·lació, de manera que es produeix un consum de proximitat i s’eviten les pèrdues en el transport de l’energia.

En la posada en marxa del projecte de Les Brugueres han participat, per una banda, l’empresa Electra70, en qualitat de promotor, a més de l’empresa instal·ladora Elecsum, que s’encarrega de la gestió, l’explotació i el manteniment de la instal·lació solar fotovoltaica.

Aquesta comunitat energètica s’afegeix a la que ja s’havia posat en marxa a la zona de Can Forns del mateix municipi, que també compta amb la participació de l’empresa Elecsum

Elements de la Instal·lació

La instal·lació de la comunitat energètica Les Brugueres de Caldes de Montbui està composta per panells fotovoltaics d’alta eficiència que estan instal·lats a la coberta de l’aparcament d’un conegut supermercat de la població. Aquests panells d’última generació capten la irradiació solar i la transformen en corrent continu, i són capaços de generar electricitat fins i tot en condicions de baixa lluminositat solar. La seva orientació i el fet d’estar ubicats en un espai obert permeten el màxim aprofitament de l’energia solar durant la major part del dia.

Els panells fotovoltaics estan connectats a uns dispositius anomenats inversors, que transformen el corrent continu en corrent altern. D’aquesta manera, és possible injectar l’energia a la xarxa elèctrica general per al seu aprofitament per part dels membres de la comunitat energètica. L’electricitat produïda és destinada al consum dels membres de la comunitat, que inclou tant habitatges com empreses, comerços i indústries de la zona.

Per tal de garantir una generació d’energia eficient, s’ha implementat un avançat sistema de control de la planta fotovoltaica que és supervisat les 24 hores del dia per Elecsum, el gestor de la comunitat. Elecsum té com a tasca la supervisió i el control dels equips per garantir el correcte funcionament de la planta fotovoltaica, així com la resolució de qualsevol imprevist que pugui sorgir i el manteniment de la instal·lació. Això garanteix un subministrament estable i de qualitat que permet aprofitar al màxim l’electricitat produïda localment en el marc de la comunitat energètica.

El perfil divers dels membres de la comunitat (residencial i comercial/industrial) fa possible que la major part de l’electricitat generada es consumeixi en temps real. Els excedents que no es consumeixen s’aboquen a la xarxa general perquè siguin utilitzats per altres usuaris. A canvi, la comunitat energètica rep una compensació de l’empresa comercialitzadora, de manera que tota l’energia produïda per la planta s’aprofita, de manera directa o indirecta.

Els membres de la comunitat energètica tenen accés a l’Elecsum App, una aplicació per a dispositius mòbils que permet monitorar la quantitat d’energia produïda i consumida, així com l’estalvi i les emissions de CO2 que s’eviten mitjançant la participació en la comunitat. Aquesta transparència empodera els integrants de la comunitat, en promoure la consciència energètica a nivell local i ajudar-los a fer un consum d’energia més sostenible i eficient

23.150 €
Estalvi anual acumulat
15,5 tones de CO2
Equivalència emissions evitades (anual)
565 arbres
Equivalència arbres plantats

Beneficis obtinguts

La participació en la comunitat energètica de Les Brugueres permet que els seus membres es beneficiïn de l’autoconsum fotovoltaic compartit i dels avantatges que suposa consumir energia verda de proximitat, sense haver de realitzar cap mena d’instal·lació ni inversió.

Un dels beneficis més destacats de la comunitat energètica Les Brugueres és l’estalvi econòmic que s’obté a través de l’ús de l’energia solar. En només un any, s’ha generat un estalvi acumulat de 23.150 euros, que deriva de l’energia aportada pels panells fotovoltaics i consumida pels usuaris, així com de la compensació dels excedents abocats a la xarxa per part de l’empresa comercialitzadora. L’estalvi individual varia en funció del perfil de consum de cada membre, ja que a la comunitat hi participen des d’empreses i indústries a consumidors residencials.

A més a més, l’ús d’energia renovable generada en el mateix lloc on es consumeix, de manera eficient i sostenible, contribueix a la reducció de la petjada de carboni dels membres de la comunitat. Gràcies al projecte de Les Brugueres, cada any s’evita l’emissió de 15,5 tones de CO2, o l’equivalent a plantar 565 arbres. Aquesta reducció d’emissions contaminants beneficia no només els integrants de la comunitat, sinó també els altres residents a la zona.

Tot i que la planta fotovoltaica està situada dins del municipi, a l’aparcament d’un supermercat, té un impacte visual i funcional pràcticament nul. Amb la col·locació de les plaques solars s’ha aconseguit treure més profit de la coberta de l’aparcament, a la vegada que els usuaris d’aquest espai disposen de places per estacionar protegides del sol i la pluja.

Finalment, la col·laboració entre els diferents actors d’aquest projecte ha fet possible la generació d’energia i activitat econòmica al municipi. En lloc de destinar els diners a comprar electricitat externament, amb aquest i altres projectes que es desenvolupen actualment al municipi, Caldes de Montbui avança cap a una major autonomia energètica, apostant per un model que prioritza els interessos dels ciutadans i les empreses locals.