L’autoconsum fotovoltaic agafa embranzida al nostre país, amb 596 MW de nova potència fotovoltaica instal·lada en aquesta modalitat el 2020, un 30% més que l’any anterior. Aquesta empenta és fruit del major coneixement dels avantatges de l’autoconsum entre les empreses i els particulars. En especial l’autoconsum compartit, en què una comunitat energètica comparteix l’energia generada per una mateixa instal·lació solar fotovoltaica. Però també ajuda la normativa més flexible que regula aquest sector des de la supressió de l’impost al sol.

Ara arriba una nova modificació legislativa que contribuirà a seguir impulsant l’autoconsum fotovoltaic, en optimitzar el repartiment de l’energia generada entre els membres d’una comunitat energètica: els coeficients variables en les instal·lacions d’autoconsum compartit.

Què són els coeficients variables en l’autoconsum compartit?

Els coeficients de repartiment de l’autoconsum són els percentatges en què l’energia generada es reparteix entre els membres de la comunitat energètica. El Reial Decret 244/2019, que és la normativa actual que regula l’autoconsum al nostre país, establia que havien de ser uns coeficients de repartiment fixos. És a dir, els membres de la comunitat podien acordar lliurement com repartir-se l’energia produïda per la seva instal·lació d’autoconsum, però mantenint els mateixos coeficients de repartiment al llarg de l’any i en qualsevol hora del dia.

Tanmateix, el Reial Decret 244/20 ja preveia la possibilitat de “desenvolupar els mecanismes i requisits que siguin necessaris per a permetre la implementació de coeficients de repartiment dinàmics per a l’autoconsum col·lectiu o associat a una instal·lació a través de la xarxa”.

Aquests “coeficients dinàmics”, també coneguts com a coeficients de repartiment variables, volen dir que els usuaris poden acordar variar els percentatges en què es reparteix l’energia en funció del moment en què es produeix el consum. Això permetrà flexibilitzar el repartiment de l’energia per adaptar-lo a les diferents tipologies d’usuaris que poden formar part d’una mateixa comunitat energètica, afavorint un millor aprofitament de l’electricitat produïda.

Per exemple, en una comunitat energètica en què hi hagi locals comercials, oficines i habitatges (com en aquest projecte realitzat a Caldes de Montbui), mitjançant els coeficients variables es podria assignar una proporció més gran de consum d’electricitat als locals i oficines durant els dies laborables de la setmana sense lliurar-los energia els caps de setmana (perquè no tenen activitat) i, en canvi, mantenir als habitatges un entrega fixa del percentatge d’electricitat dels habitatges durant tots els dies de la setmana.

Com seran els nous coeficients variables per l’autoconsum compartit

El procés per modificar la normativa de manera que permeti els coeficients variables per a les instal·lacions d’autoconsum s’ha iniciat amb la publicació del projecte d’ordre ministerial que farà possible aquesta opció. Aquesta proposta legislativa contempla els següents requisits:

  • Els coeficients variables s’hauran d’establir abans que es produeixin els consums i es generi l’energia, per evitar complicacions en la facturació.
  • S’hauran de definir per a cada hora de l’any (hauran de sumar 1 a cadascuna de les franges).
  • Els coeficients només es podran canviar un cop cada dotze mesos.
  • De forma excepcional, les instal·lacions d’autoconsum compartit ja existents podran realitzar una primera modificacióper passar a un coeficient variable, encara que no hagi transcorregut un any des que es van posar en marxa.

En qualsevol cas, tot i la introducció dels coeficients variables, l’ordre ministerial mantindrà la possibilitat d’utilitzar coeficients fixos per als autoconsums col·lectius que ho prefereixin així.

Ara s’inicia un procés d’informació pública en què totes les persones i entitats interessades poden enviar els seus suggeriments, comentaris i aportacions per millorar la futura regulació dels coeficients variables d’autoconsum. Un cop finalitzi aquest procés, es donarà a conèixer la normativa definitiva que regularà aquesta possibilitat. Esperem que no trigui gaire més temps!

Suma’t a la revolució de l’autoconsum fotovoltaic compartit amb Elecsum. Informa’t aquí!