Project Description

Projecte d’instal·lació d’autoconsum solar fotovoltaic

Tota l’energia generada pels panells solars s’autoconsumeix dins de l’edifici de forma compartida

instal.lació solar fotovoltaica
instal.lació solar fotovoltaica

Descripció general de la instal·lació

El projecte implementat en un edifici residencial i d’oficines consisteix en una instal·lació solar fotovoltaica de 8,2 kW nominals per autoconsum connectada a la xarxa interna de l’edifici. La captació es realitza mitjançant 31 panells solars que es troben ubicats a la coberta de l’edifici. La producció prevista és de 12.803 kWh/l’any.

Tota l’energia generada pels panells solars s’autoconsumeix dins de l’edifici de forma compartida. L’energia excedentària s’aboca a la xarxa pública i és compensada per la companyia comercialitzadora.

Es manté una connexió a la xarxa elèctrica general per a satisfer les necessitats de les instal·lacions quan la producció fotovoltaica no sigui suficient.

L’electricitat la subministra Electra Caldense Energia, del mateix grup que Elecsum, i que garanteix que el 100% de l’energia subministrada procedeix de fonts renovables.

La instal·lació està projectada de manera que s’aprofiti al màxim el rendiment dels panells i la resta d’elements que componen la instal·lació. També s’ha tractat d’optimitzar l’espai disponible i minimitzar l’impacte paisatgístic que pugui ocasionar.

Resum del Projecte

  • Client: ECE
  • Ubicació: Caldes de Montbui
  • Potència nominal: 8,2 kWn
  • Nombre de panells solars: 31
  • Producció anual estimada: 12.803 kWh/any

Elements de la instal·lació

Les instal·lacions solars fotovoltaiques converteixen la radiació solar en energia elèctrica. El cor de la producció elèctrica solar és el mòdul fotovoltaic, que converteix la irradiació solar en corrent continu. Un inversor s’encarrega de convertir l’electricitat generada de corrent continu a corrent altern i l’adapta a la tensió de la xarxa en què es consumirà l’electricitat.

Per tant, el sistema fotovoltaic d’autoconsum implementat en aquest projecte consta de tres components bàsics: el generador elèctric (en aquest cas els panells solars), l’inversor i el controlador de potència.

Centre Ateneu Democratic i Progressista esquema

Resum dels Beneficis

  • Reducció dels costos de subministrament
  • Disminució de la petjada de carboni
  • Impacte paisatgístic gairebé inapreciable
  • Commutació automàtica entre autogeneració i subministrament extern
  • Supervisió remota i mínim manteniment
instal.lació solar fotovoltaica