Durant anys, l’anomenat “impost al sol” ha frenat el desenvolupament de l’autoconsum fotovoltaic al nostre país. L’autoconsum permet a les empreses, particulars i comunitats consumir la seva pròpia energia elèctrica produïda mitjançant panells solars per reduir la factura elèctrica. Però la normativa aprovada el 2015 obligava a pagar impostos per l’electricitat generada amb les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum. Això complicava la rendibilitat d’una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum i va frustrar molts projectes. No va ser fins al 2018, amb la derogació d’aquesta normativa, que es va donar l’impuls definitiu a l’autoconsum fotovoltaic. Però què va motivar aquests canvis legals i quin és el marc actual?

Una mica d’història sobre l’impost al sol

“L’impost al sol” és el nom que va rebre popularment el Reial Decret 900/2015 que regulava les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d’energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum. Donava resposta a les directives de la Unió Europea que instaven a simplificar els tràmits per posar en marxa i connectar a la xarxa les instal·lacions d’energies renovables. Però ho feia d’una manera inesperada: en comptes de donar facilitats, aplicava un nou impost a aquestes energies.

En concret, la normativa establia un peatge a l’energia generada mitjançant panells fotovoltaics en totes aquelles instal·lacions que estiguessin connectades a la xarxa elèctrica general. La justificació era compensar a las empreses distribuïdores d’electricitat pel cost de mantenir una xarxa elèctrica de la qual els productors d’energies renovables també se’n beneficiaven. Per exemple, a l’hora de vendre els seus excedents d’energia o rebre subministrament quan la capacitat de generació era inferior a les necessitats de consum (com és el cas d’una instal·lació d’autoconsum fotovoltaic sense emmagatzematge durant les nits).

Altres hi van voler veure una manera de compensar els grans grups energètics per la pèrdua d’ingressos que suposava donar via lliure perquè empreses i particulars poguessin produir i consumir la seva pròpia energia. La polèmica estava servida i va arribar fins i tot al Tribunal Suprem, perquè alguns productors que havien invertit en instal·lacions d’autoconsum segons el marc legal anterior es van considerar damnificats quan es va aprovar el polèmic impost.

Val a dir, per això, que estaven exemptes d’aquest peatge les instal·lacions d’autoconsum aïllades, les que tinguessin una potència inferior a 10 kW, les instal·lacions de cogeneració i les situades a les Canàries, Ceuta i Melilla. Un altre aspecte menys conegut però també molt important era que el Reial Decret 900/2015 prohibia expressament realitzar instal·lacions d’autoconsum comunitàries en blocs de pisos, per exemple perquè diversos veïns poguessin compartir un grup de panells solars; és el que tècnicament s’anomena autoconsum compartit.

Per tot això, l’impost al sol va frustrar molts projectes, contribuint al fet que Espanya generés vuit cops menys energia fotovoltaica que Alemanya, tot i tenir el doble d’hores de sol anuals.

La fi de l’impost al sol i l’impuls a l’autoconsum

Després de quatre anys de vigència, l’impost al sol es va derogar mitjançant el Reial Decret Llei 15/2018, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors.

Bàsicament, la nova legislació va eliminar els peatges a les energies renovables i altres barreres reguladores que es considerava que, fins al moment, havien dificultat i desincentivat la implantació de l’autoconsum elèctric al nostre país. El nou marc legal també introduïa algunes novetats, com el reconeixement del dret a l’autoconsum compartit per part d’un o diversos consumidors, per exemple agrupacions d’empreses o comunitats de veïns que volguessin instal·lar panells solars per generar la seva pròpia energia i fins i tot vendre l’energia excedent.

No cal dir que la nova normativa va ser molt ben rebuda pel sector de les energies renovables. En poc més d’un any, es van doblar les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum en el mercat espanyol, impulsades per altres factors a més del nou marc legal com l’abaratiment dels panells solars. A més, un any abans el Tribunal Constitucional havia anul·lat la prohibició de fer instal·lacions comunitàries a edificis residencials, obrint la porta a l’autoconsum compartit per a les comunitats de veïns, que havia estat expressament prohibit per la legislació anterior.

En definitiva, després d’aquests canvis legals, avui en dia, tenim plena llibertat per realitzar instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum individual i compartit, amb uns tràmits molts més senzills. I, sobretot, sense haver de pagar un impost per l’energia generada per a autoconsum!

Coneix tots els avantatges de l’autoconsum per a la teva empresa o comunitat amb Elecsum.

App Store
Google Play

DESCARREGA’T ELECSUM APP

JA DISPONIBLE EN EL TEU APP STORE