Skip links
com calcular rendibilitat instal.lació fotovoltaica

Com calcular la rendibilitat d’una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum?

Els canvis en la normativa i els preus cada cop més competitius dels panells solars han fet disparar-se l’interès de les empreses i els consumidors per l’autoconsum industrial i l’autoconsum compartit. Malgrat els innegables avantatges d’estalvi energètic, reducció de l’impacte mediambiental, autonomia energètica, etc. que ofereix l’autoconsum fotovoltaic, a l’hora d’afrontar un projecte d’aquesta mena amb garanties s’ha de tenir en compte un aspecte essencial: quina és la rendibilitat d’una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum?

Hem de pensar que estem parlant d’una inversió a llarg termini que triga un determinat temps en amortitzar-se. La vida útil d’una instal·lació fotovoltaica és superior als 25 anys i, generalment, les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica es poden amortitzar en un termini de 5 a 12 anys, segons si es tracta d’una empresa o una comunitat d’usuaris. A partir d’aquest moment, la instal·lació començarà a generar beneficis per al seu propietari/s.

Hi ha diversos factors que cal tenir en compte per calcular la rendibilitat de l’autoconsum fotovoltaic: la potència instal·lada, la inversió inicial, la producció mitjana anual, els costos de manteniment, els mecanismes de compensació de l’energia excedent… En realitat, posar en marxa una instal·lació d’autoconsum fotovoltaic és molt semblant a crear una empresa: cal fer un estudi detallat per conèixer quina serà la seva rendibilitat i així valorar si resultarà viable.

Indicadors per calcular la rendibilitat d’una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum

A l’hora de calcular quina serà la rendibilitat d’una instal·lació d’autoconsum, generalment s’utilitzen dos indicadors bàsics que procedeixen del món empresarial: la TIR i el Payback.

La TIR (tasa interna de rendibilitat) permet estimar el percentatge de beneficis o pèrdues que tindrà la inversió realitzada en un projecte en un període determinat. Es calcula dividint el valor de la inversió inicial i els ingressos generats pel nombre d’anys de la inversió. El resultat és un percentatge que podem comparar, per exemple, amb la rendibilitat d’altres d’inversions.

Per la seva banda, el Payback (o temps de recuperació de la inversió) indica el període de temps necessari per recuperar el capital inicial invertit en una instal·lació d’autoconsum fotovoltaic. Es calcula dividint la inversió inicial en el projecte pels fluxos de caixa generats i això permet anar descomptant el rendiment obtingut de la inversió inicial fins a recuperar-la.

La TIR i el Payback són els dos indicadors essencials per calcular la rendibilitat d’una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum. Hi ha d’altres ràtios més complexes que permeten avaluar altres aspectes de la inversió. Però si treballes amb Elecsum, no te n’hauràs de preocupar: nosaltres ens ocupem de fer l’estudi previ de rendibilitat de la teva solució d’autoconsum fotovoltaic i t’ajudem a dimensionar-la correctament per a obtenir el màxim retorn amb la mínima inversió.

A més a més, a Elecsum t’oferim diferents sistemes de compensació perquè puguis descomptar de la teva factura l’energia generada que no consumeixis o vendre-la a la xarxa elèctrica, a fi d’obtenir un major valor a canvi de la teva inversió. També et podem garantir per contracte una determinada producció anual en kWh i compensar-te si no s’acompleix. Finalment, a la nostra aplicació mòbil Elecsum App podràs veure les dades de producció energètica, així com l’estalvi energètic i econòmic mensual i anual de la teva instal·lació fotovoltaica d’autoconsum. Així podràs saber en tot moment el rendiment de la teva inversió!

App Store

Descarrega't Elecsum App

Ja disponible en el teu app store