Preguntes Freqüents2021-06-28T12:37:55+02:00

Tens qualsevol dubte?

A les nostres preguntes freqüents trobaràs resposta a les consultes més habituals relacionades amb les instal·lacions d’autoconsum energètic.

Si tens cap altra pregunta, pots posar-te en contacte amb nosaltres.

Sí, desitjo contactar
Què és l’autoconsum compartit?2019-07-17T09:52:48+02:00

Un consumidor elèctric participa en un autoconsum compartit quan pertany a un grup de diversos consumidors que s’alimenten d’electricitat des d’unes instal·lacions de generació properes (generalment fotovoltaica) i a les que es troben associats.

Què és l’autoconsum solar fotovoltaic?2019-07-17T09:52:48+02:00

És una modalitat de subministrament energètic que genera electricitat mitjançant plaques fotovoltaiques per al consum propi. Permet una “democratització” de l’energia, ja que disminueix la dependència dels subministradors habituals i abarateix la factura de la llum.

Quant puc estalviar amb l’autoconsum solar fotovoltaic?2019-07-17T09:52:48+02:00

Com més energia generada pel sistema solar autoconsumeixis, major serà l’estalvi. De totes maneres has de tenir en compte que cal realitzar una inversió inicial per a la instal·lació dels panells que triga un temps a amortitzar-se. És similar a estar de lloguer o comprar un immoble: al principi el cost pot ser similar, però un cop paguis la inversió el cost cau en picat.

Està garantida la capacitat de generació de la meva instal·lació fotovoltaica?2019-07-17T09:52:37+02:00

Normalment els instal·ladors fotovoltaics només ofereixen les garanties dels fabricants dels panells, que són garanties de generació i potència amb una degradació limitada a un percentatge màxim en els primers 25 anys. A Elecsum volem anar més lluny i també t’oferim una garantia que la teva instal·lació generarà un mínim de kWh cada any (Garantia de Producció). En el cas que la teva instal·lació no assoleixi aquesta producció anualment, et compensarem descomptant la diferència de la teva factura d’energia elèctrica. La compensació serà equivalent al preu de l’energia que et subministra la nostra comercialitzadora d’energia.

Què passa si amb la meva instal·lació fotovoltaica produeixo menys energia de la que consumeixo?2019-07-25T10:18:55+02:00

No passa absolutament res perquè a Elecsum et mantenim connectat a la xarxa de distribució elèctrica i a més t’oferim, a través de la nostra comercialitzadora Electra Caldense Energia, energia 100 % renovable amb les millors tarifes en terme d’energia i potència.

Què passa si amb la meva instal·lació fotovoltaica produeixo més energia de la que consumeixo?2019-07-17T09:52:37+02:00

No passa absolutament res perquè, en el cas que la teva instal·lació tingui una potència igual o inferior a 100 kWs, et podràs acollir al mecanisme de compensació simplificada amb Elecsum, mitjançant el que descomptarem els excedents d’energia de la teva factura mensual.

 

I si té una potència superior a 100 kWs, et donarem d’alta com a productor, gestionarem la venda de la teva energia excedent al mercat elèctric i liquidarem la venda d’aquesta energia en la teva factura mensual, facilitant-te tots els tràmits administratius.

Què és l’estalvi per compensació (o compensació simplificada)?2019-07-17T09:52:37+02:00

En el cas que la teva instal·lació tingui una potència igual o inferior a 100 kWs, podràs acordar amb Elecsum que et compensi mensualment per l’energia que no has autoconsumit en el moment que és generada. La llei preveu que aquesta compensació es farà cada mes a través de la teva factura de la llum i no es podrà acumular per als mesos següents si l’import econòmic per l’energia compensada és superior a l’import de l’energia consumida de la xarxa. Així pots arribar a pagar 0 € en concepte de cost de l’energia.

Què és l’alta de productor d’energia?2019-07-25T10:20:30+02:00

Per poder vendre al mercat elèctric els excedents d’energia generada per la teva instal·lació d’autoconsum és necessari estar inscrit en el Registre de Productors d’Energia Elèctrica del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. Elecsum s’ocupa d’aquest tràmit en nom teu

Qui s’ha de donar d’alta com a productor i quin preu obtindrà per la venda d’energia?2019-07-17T09:52:37+02:00

En el cas que la teva instal·lació tingui una potència superior a 100 kWs i tinguis energia que no autoconsumeixes en el moment que és generada, llavors podràs decidir vendre aquesta energia sobrant al mercat elèctric. Si vols fer-ho, Elecsum s’ocuparà de donar-te d’alta com a productor, fer les gestions i tràmits per a la venda de l’energia al mercat elèctric i la gestió de l’impost de generació i liquidacions trimestrals d’IVA. També et compensarem els ingressos per la venda de l’energia (un cop descomptats els impostos i càrrecs aplicables) en la teva factura de la llum i si fos el cas, t’abonarem l’excés en euros si ingresses més del que consumeixes.

És legal l’autoconsum fotovoltaic actualment?2019-07-17T09:52:37+02:00

Sí. El RD 15/2018 de 5 d’Octubre de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors així com el RD 244/2019, de 5 d’abril, pel que es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica, eliminen el que es va conèixer popularment com l’”impost al sol”, reconeixen el dret a l’autoconsum fotovoltaic sense peatges i simplifiquen enormement els tràmits administratius.

La normativa que desenvolupa l’autoconsum fotovoltaic està ja en vigor? O falta algun pas?2019-07-17T09:52:36+02:00

Avui en dia els Reials Decrets que desenvolupen la normativa relativa a l’Autoconsum Fotovoltaic estan ja en vigor. Tanmateix, queda pendent que el Ministeri per a la Transició Energètica publiqui els nous procediments d’operació i totes les modificacions en el sistema de mesures de la xarxa de distribució (de moment no hi ha termini per a la seva publicació).

Això no impedeix la creació, legalització i connexió a la xarxa de les noves instal·lacions.

L’Estat espanyol va eliminar en els anys 2010 i 2014 les ajudes de les renovables de forma retroactiva. Pot passar el mateix a l’impuls actual de l’autoconsum fotovoltaic?2019-07-17T09:52:36+02:00

L’eliminació de les ajudes de les instal·lacions renovables de fa uns anys no té res a veure amb la situació actual. Aquelles ajudes eren una retribució especial que l’Estat espanyol garantia donar durant 20-25 anys als qui instal·laven energies renovables a Espanya. Això no va ser així i ara com ara hi ha nombroses causes legals obertes i condemnes contra l’Estat Espanyol.

 

Amb la nova regulació actual de l’Autoconsuml’Estat espanyol no garanteix ni ofereix cap retribució als qui instal·lin panells solars sinó que es limita facilitar la instal·lació de panells com a tecnologia ja consolidada al mercat per a produir i autoconsumir energia lliure de peatges i fins i tot poder-la compartir amb tercers conforme al que disposen les normatives Europees.

Puc compartir la titularitat de la instal·lació fotovoltaica i també l’energia que genera?2019-07-17T09:52:36+02:00

Sí. El RD 15/2018 de 5 d’Octubre, així com el RD 244/2019 pel que es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum, permeten que la titularitat de la instal·lació sigui compartida entre diferents persones físiques o jurídiques (autoconsum compartit). També permet que l’energia generada per aquestes instal·lacions es pugui compartir entre diversos consumidors dins d’un mateix edifici o bé amb consumidors d’altres edificis propers que estiguin a menys de 500 metres de distància connectats en règim de baixa tensió (autoconsum col·lectiu).

Què és un acord de repartiment d’energia?2019-07-17T09:52:36+02:00

En la modalitat d’autoconsum col·lectiu, els participants poden arribar a un acord de repartiment de l’energia generada per la instal·lació, que hauran de comunicar a l’empresa distribuïdora. Aquest repartiment es pot fer amb els criteris que més s’acomodin a les necessitats de cadascun dels participants, amb l’única restricció que s’han d’utilitzar coeficients de repartiment fixes, i que la suma d’aquests coeficients ha de ser 1. En el cas que els participants no arribin a un acord respecte al mode de repartiment o bé manqui l’acord d’un d’ells, l’energia es repartirà per coeficients d’acord amb la potència contractada de cadascun. 

És cara la inversió inicial en una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum?2019-07-17T09:52:36+02:00

Els preus dels panells solars han baixat més d’un 80% en els darrers 10 anys, i això ha fet que la tecnologia fotovoltaica sigui una tecnologia competitiva en el mercat. L’actual marc regulador facilita la connexió de noves instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic sense que l’energia autoconsumida no hagi de pagar per l’ús de la xarxa ni la resta de càrrecs del rebut elèctric. També permet que els autoconsumidors puguin rebre una compensació econòmica per l’energia excedent abocada a la xarxa. Això ha reduït notablement la inversió inicial.

Quin és el termini d’amortització de la instal·lació fotovoltaica?2019-07-17T09:52:36+02:00

Depenent del consum i de la facilitat d‘instal·lació dels panells a la coberta, les instal·lacions a empreses es poden amortitzar entre 5 i 7 anys i les instal·lacions domèstiques en uns 12 anys.

Com puc saber els terminis d’amortització exactes de la meva instal·lació fotovoltaica?2019-07-17T09:52:36+02:00

A Elecsum t’oferim un estudi gratuït on s’analitzen els teus consums i es comparen amb el potencial de generació fotovoltaic de la planta en funció de la ubicació, inclinació i orientació dels panells. Amb la potència instal·lable a la coberta, els consums i els preus de l’energia, obtenim el disseny més òptim per a cada instal·lació, per tal de maximitzar l’estalvi.

A nivell econòmic, això permet calcular el payback i la TIR de la instal·lació amb unes ràtios de costos de la instal·lació per valorar, si és necessari, diferents plantejaments d’instal·lacions.

Elecsum finança la instal·lació fotovoltaica?2019-07-25T10:22:08+02:00

No oferim finançament directament, però et podem posar en contacte amb els principals bancs que financen projectes d’autoconsum fotovoltaic (industrial o compartit) en les millors condicions i t’ajudarem a presentar la documentació necessària. Les condicions que t’ofereixi el banc podran ser encara millors si la instal·lació compta amb la Garantia de Producció d’Elecsum, ja que llavors el projecte a finançar tindrà uns ingressos fixos i previsibles garantits.

Què és i com funciona una instal·lació fotovoltaica?2019-07-17T09:52:36+02:00

El cor de la producció elèctrica solar és el mòdul fotovoltaic. Aquest està format per cèl·lules fabricades a partir de silici. En arribar-hi radiació solar, els fotons reaccionen amb les cèl·lules del mòdul, generant electricitat en corrent continu. A continuació l’energia passa per un inversor que converteix el corrent continu en corrent altern i l’adapta a la tensió de la xarxa a la qual s’injectarà l’electricitat, que pot ser per consum intern o per abocar a la xarxa general

Com puc saber quants panells fotovoltaics em convé instal·lar a la meva coberta?2019-07-17T09:52:36+02:00

Les instal·lacions fotovoltaiques són instal·lacions de funcionament senzill però que requereixen d’un dimensionat acurat pel seu correcte funcionament. Per tal de dimensionar correctament una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum, a Elecsum preparem un estudi del potencial fotovoltaic a instal·lar per tal d’optimitzar la superfície disponible i per tant, la potència a instal·lar conforme als consums dels nostres clients. També dissenyem la instal·lació per tal d’oferir els equips més adequats tant en qualitats com en característiques d’operació, optimitzant el funcionament elèctric de la instal·lació mitjançant la minimització de les pèrdues en tots els components i instal·lant només el nombre de panells necessaris a la teva coberta. 

Quina vida útil té una instal·lació fotovoltaica i quin manteniment requereix?2019-07-17T09:52:36+02:00

La vida útil d’una instal·lació fotovoltaica és superior als 25 anys i el manteniment és relativament senzill, perquè els panells estan fabricats per oferir resistència i duració. A Elecsum ens encarreguem de fer un seguiment de la producció, comprovar que tots els components es troben en bon estat i verificar que el bon funcionament de l’inversor i de tots els elements electrònics de la instal·lació fotovoltaica perquè no t’hagis de preocupar per res.

Com puc saber l’energia que produeix la meva instal·lació i quants diners m’estalvio?2021-06-17T14:32:32+02:00

Mitjançant la nostra Elecsum App t’oferim accés en temps real, a través de la web o mitjançant una aplicació mòbil, a les dades de producció energètica, l’estalvi energètic i econòmic mensual i anual de la teva instal·lació fotovoltaica d’autoconsum. D’aquesta manera podràs conèixer el seu rendiment en tot moment i gestionar com adaptes els teus consums a la capacitat  de generació juntament amb moltes d’altres funcionalitats i avantatges.

Quina oportunitat brinda el màrqueting renovable a les empreses?2021-06-17T14:29:08+02:00

Si ja ets client d’Elecsum o d’Electra Caldense Energia i tens una empresa o negoci, pots treure ara més profit del teu consum renovable. Elecsum Green ajuda a divulgar entre el teu entorn empresarial la teva contribució en la lluita contra el canvi climàtic com ja ho fan les empreses més influents del món (Google, Apple, Amazon…). Els teus treballadors es mostraran orgullosos del seu lloc de treball facilitant un clima més positiu i productiu; i els teus clients valoraran que els teus productes o serveis s’hagin produït amb energies renovables i això farà augmentar i fidelitzar les teves vendes.

Go to Top