El programa de la cimera ha estat ple d’activitats, amb taules rodones centrades en temes de regulació, governança i tramitacions, i tallers pràctics per fomentar la participació i l’aprenentatge a partir de casos reals. El protagonisme de les comunitats energètiques s’ha vist reforçat amb la presentació de 14 experiències exitoses que han sabut navegar a través de les limitacions regulatives per establir models d’acció eficaços i col·laboratius, en línia amb els objectius de la Unió Europea en matèria de canvi climàtic.

Joan Groizard Payeras, director general de l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi d’Energia (IDAE), va destacar la importància de la participació ciutadana en aquesta transició, assenyalant que Espanya compta ja amb prop de 400 comunitats energètiques actives i en expansió. José Donoso, director general de l’UNEF, va subratllar el rol de l’energia solar com a motor de canvi social i transformador del model energètic.

Roger García, responsable del desenvolupament de la plataforma i l’App de Comunitats Energètiques d’Elecsum, va participar a la taula titulada “Com gestionem la Comunitat Energètica? Serveis per a Comunitats Energètiques”, moderada per Antonio Barrero, expert en Energies Renovables, al costat de Laia Rosell, Tècnica en Comunitats Energètiques de Som Energia; Juan Sacri, President de Sapiens Energia; i Oihan Goenaga, CEO de Zenit Solar. En Roger va posar en valor l’experiència d’Elecsum en quant a la gestió pràctica de les comunitats energètiques, i va aportar la seva visió en quant els desafiaments únics que presenta la gestió i les eines essencials per a dur a terme aquesta tasca. En concret, Roger García va ressaltar la importància de l’equip humà que treballa darrere de la tecnologia, ja que Elecsum transcendeix la seva funció com a proveïdor de software per convertir-se en un veritable gestor de comunitats energètiques.

El gestor de comunitats energètiques, una figura clau

La figura del gestor de comunitats energètiques s’ha incorporat vastament a la Guia de l’Autoconsum Col·lectiu de IDAE (en la darrera actualització encara s’hi ha afegit noves facultats) i ja queda només pendent incorporar-la a la legislació per a donar-li drets i obligacions vinculants. Aquesta figura ha de permetre a Elecsum, com a gestors especialistes, poder ajudar a simplificar i agilitzar la connexió dels Autoconsums Col·lectius a tots aquells ciutadans, Administracions i empreses que hi participin. Alhora, un bon gestor actua com un pont entre la tecnologia, els recursos energètics i les persones, garantint que l’estratègia energètica de la comunitat sigui rendible i alineada amb els objectius de tots els seus membres i col·laborant en la prestació de recomanacions als membres per a la millora de l’estalvi energètic i econòmic, habilitador de noves altes i baixes de membres i la coordinació i supervisió del bon funcionament dels sistemes digitals de monitorització. En definitiva, en un context on les polítiques energètiques i la tecnologia evolucionen ràpidament, el gestor de comunitats energètiques esdevé un agent de canvi imprescindible. Ha de mantenir-se informat i actualitzat sobre les millors pràctiques, legislació vigent i innovacions tecnològiques, per tal d’orientar i adaptar la comunitat a aquests canvis. No menys important és el seu rol com a educador i facilitador, fomentant l’empoderament energètic dels membres de la comunitat i incentivar la presa de decisions informades per part de tots els implicats.