Skip links
Portada video home

El paper fonamental de les Oficines de Transformació Comunitària en la creació de noves comunitats energètiques

El Consell Comarcal del Garraf conjuntament amb els sis ajuntaments del Garraf i l’Oficina Comarcal de Transició Energètica – OCTE Garraf, van celebrar ahir 4 d’abril una jornada per reflexionar i debatre sobre el paper de les comunitats energètiques com a eina clau en la transició energètica cap a un futur sostenible.

David Lirio Pasarisas
Responsable Comercial – Comunitats Energètiques a Elecsum

La sostenibilitat i l’eficiència energètica són dos dels pilars essencials per aconseguir un futur més verd i equitatiu, i les Comunitats Energètiques s’han posicionat com a una alternativa prometedora per a la producció i gestió d’energia a nivell local. En aquest sentit, les  Oficines de Transformació Comunitària (OTC) s’alcen com a agents clau en la promoció i suport d’aquestes iniciatives descentralitzades.

Les Oficines de Transformació Comunitària són espais físics o virtuals, existents o de nova creació, creades amb el propòsit de proporcionar informació, assessorament i acompanyament gratuït a tots aquells interessats en implementar Comunitats Energètiques, ja siguin ciutadans, pimes o entitats locals. Aquesta iniciativa sorgeix de la Resolució de 10/11/2022 de l’IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) dins del Programa CE OFICINAS, com a part del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Next Generation EU). L’objectiu principal és facilitar la transició cap a un model energètic més sostenible i participatiu. Les ajudes eren d’un total de 20.000.000 d’euros i a nivell estatal van sortir adjudicatàries una vuitantena d’Oficines de Transformació Comunitària.

Difusió, assessorament i acompanyament

La normativa de les OTCs defineix una comunitat energètica com una “persona jurídica basada en la participació oberta i voluntària, efectivament controlada per socis o membres que siguin persones físiques, pimes o entitats locals, que desenvolupi projectes d’energies renovables, eficiència energètica i/o mobilitat sostenible que siguin propietat de la dita persona jurídica i la finalitat primordial de la qual sigui proporcionar beneficis mediambientals, econòmics o socials als seus socis o membres o a les zones locals on operen, en lloc de guanys financers. També es pot considerar comunitat energètica, als efectes dels ajuts regulats per aquesta ordre, aquelles altres comunitats diferents de les definides en aquest apartat sempre que el seu principal objecte el constitueixi el desenvolupament de projectes d’energies renovables, eficiència energètica i/o mobilitat sostenible i poguessin trobar-se establertes bé per la normativa nacional o bé per la normativa europea aplicable en matèria de transició ecològica i/o del sector energètic.

Les Oficines de Transformació Comunitària han estat creades principalment per ens públics (Governs autonòmics, Ajuntaments, Diputacions, Consells Comarcals) però també per entitats col·legials, associacions i fins i tot per empreses del sector energètic i d’altres empreses privades impulsores de Comunitats Energètiques. Les OTCs exerceixen un paper multifuncional, dividit principalment en tres àmbits:

  1. Difusió i informació: Aquesta funció implica la comunicació inicial sobre les Comunitats Energètiques, mitjançant cursos de formació, jornades, seminaris i tallers. També es dediquen a la divulgació dels projectes i resultats de les comunitats existents per fomentar la seva replicació.
  2.  Assessorament: Les OTCs ofereixen consultoria tècnica, administrativa, econòmica, social i jurídica vinculada a la creació i gestió de projectes de Comunitats Energètiques. Aquest suport inclou la captació de dades dels interessats, informació relativa al seu estalvi energètic i facilitació d’espais per a la comunicació i organització dels participants.
  3. Acompanyament: Proporcionen assessorament tècnic per a la dinamització i apoderament de les comunitats energètiques, incloent la facilitació de processos participatius i la gestió i monitorització dels projectes en marxa.

Aliances estratègiques per a un futur sostenible

A Elecsum, ens sumem a aquest moviment de transformació col·laborant amb les OTCs per oferir-los les eines i suport necessaris. Amb la nostra experiència en divulgació, impuls i gestió tècnica de comunitats energètiques, aspirem a contribuir a la creació d’un ecosistema energètic més sostenible i inclusiu.

Les nostres eines de software són pioneres en la captació de dades i molt útils per a les OTC per tal de recopilar dades de les persones o entitats interessades en formar part d’una comunitat energètica, i entregar informació relativa al seu estalvi, necessitats energètiques, opcions de repartiment energètic òptimes, etc. Així mateix, un cop els membres d’una comunitat energètica ja reben l’energia compartida, és molt important garantir la bona gestió i seguiment del projecte. Des d’Elecsum oferim serveis a les comunitats energètiques i entre d’altres ens ocupem de la gestió de les altres i les baixes, els estatuts, la regulació i la monitorització energètica del projecte.

Cal tenir present que les OTCs tenen un termini màxim per a realitzar les inversions subvencionables i executar les actuacions objecte de les ajudes, que finalitza el 30 de setembre de 2025. Aquesta limitació temporal subratlla la urgència d’actuar de manera efectiva i eficient en la transició cap a un model energètic més sostenible.

Les Oficines de Transformació Comunitària representen un punt d’ancoratge vital en el camí cap a un futur energètic més sostenible i participatiu. Amb el seu suport integral, les comunitats poden transformar-se en agents actius de canvi, contribuint a la construcció d’un món més verd i equitatiu per a les generacions futures.