Skip links

Elecsum gestionarà l’augment de capacitat de la Comunitat Energètica Local LA CEL de Caldes de Montbui

Elecsum ha resultat guanyadora de la licitació per a gestionar l’augment de capacitat i per tant, de membres, de la Comunitat Energètica Local LA CEL de Caldes de Montbui. L’execució del projecte tindrà una durada de 13,5 mesos i podria allargar-se un any més. LA CEL uneix 300 participants per generar energia neta i sostenible, i s’espera que acumuli un estalvi de 75.000 € i s’eviti l’emissió de 138,67 tones de CO2/l’any.

Elecsum ja va resultar adjudicatària de la primera convocatòria de la CEL de Caldes de Montbui. Des del 24 de març, i durant 3 anys, ha gestionat aquesta comunitat energètica local formada per 100 membres amb una potència de 100 kWn. En aquesta nova licitació s’ha previst un augment de beneficiaris de diferents modalitats de participació entre els que hi trobem famílies, empreses i autònoms, entitats locals, empreses privades, comunitats, associacions o agrupacions de veïns, tant si volen integrar-se a un autoconsum col·lectiu de l’Ajuntament o bé tenen una instal·lació individual.

El servei energètic municipal que es planteja és una plataforma digital de gestió del servei energètic amb informació a nivell individual i agregat de la generació fotovoltaica dels sistemes desplegats així com dels consums dels participants en el servei a través dels sistemes de monitorització energètica desplegats i altres indicadors rellevants per fomentar l’eficiència energètica, així com un servei de gestió energètic municipal de Caldes, tant a nivell administratiu com tècnic.

Eficiència energètica

El servei energètic municipal de Caldes de Montbui aposta per aconseguir l’eficiència energètica mitjançant la monitorització energètica dels consums i generació dels participants. Aquesta eina digital està enfocada a donar resposta a les necessitats de les Comunitats Energètiques, i permet que tots els equipaments municipals, habitatges o empreses participants, així com de les instal·lacions fotovoltaiques associades al servei, puguin transmetre les seves dades i centralitzar i digitalitzar la informació disponible i extreure’n indicadors de valor. En aquest sentit, la plataforma oferirà un accés personalitzat tant als participants en el servei energètic municipal com a l’Ajuntament. A través de l’aplicació, els participants podran consultar informació horària sobre el seu consum energètic actual i l’històric; obtenir informació detallada sobre la seva generació fotovoltaica; i consultar indicadors per veure l’estalvi aconseguir a través de l’autoconsum, entre d’altres.

LA CEL de Caldes de Montbui incorpora la figura d’un Gestor Especialitzat per tal de gestionar de manera eficient el servei energètic municipal a través de diverses tasques administratives i tècniques, com la gestió de les altres i les baixes, consultes i reclamacions, tramitació de subvencions, etc.