Skip links
Comunitats energètiques

Creixen de forma exponencial les comunitats energètiques a Catalunya

A Catalunya, hi ha inscrites un miler de comunitats energètiques, segons dades de l’Institut Català d’Energia. En una entrevista a La Vanguardia ara fa uns dies, la directora tècnica comercial a Electra Caldense, Anna Domenjó Pijuan, subratllava com les comunitats energètiques estan creixent de forma exponencial. Al miler “s’hi sumen moltes més pendents de connexió –va destacar Anna Domenjó-, sobretot per problemes amb la distribuïdora o la comercialitzadora.” Tot i que l’experta reconeixia que “ha costat que les comunitats energètiques aterressin en l’àmbit legal i de tramitació, s’han fet grans avenços.”  Cal recordar com des del Grup Electra s’han tramitat i connectat 72 comunitats energètiques i industrials, i des de la plataforma Elecsum es gestionen 2.416 kWn en instal·lacions de consum col·lectiu, amb 227 persones usuàries connectades i 1.400 inscrites pendents d’activació.

El juliol de 2024 és la data límit per a què aquelles comunitats energètiques que ho hagin sol·licitat obtinguin la subvenció, però abans han de tenir els permisos i les obres executades i, de moment, Espanya no ha traslladat plenament la directiva (UE) europea 2018/2002 sobre fonts d’energia renovables, en què s’inclouen les comunitats energètiques. El termini per traslladar la norma europea a la legislació nacional va finalitzar el juny de 2021.És per aquest motiu que algunes comunitats esperen des de fa mesos la llicència per part de l’estat espanyol per a poder rebre les subvencions de la UE.