L’Electra Caldense Energia, comercialitzadora energètica de l’Electra Grup, ha posat en funcionament el primer autoconsum compartit industrial de Catalunya a Santa Eulàlia de Ronçana, província de Barcelona, a les cobertes de l’empresa Neftis Laboratorios. L’Electra Instal·lacions és la instal·ladora que s’ha encarregat de l’enginyeria, instal·lació i legalització,  i Elecsum del repartiment energètic. Aquest projecte és una gran fita ja que es tracta del primer autoconsum compartit industrial legalitzat a Catalunya, amb diversos consums associats, dues generacions, i que disposen de l’autorització administrativa de la Generalitat de Catalunya des del dia 6 d’octubre de 2022, i està en funcionament amb les seves corresponents mesures i facturacions amb l’autoconsum repercutit i venda d’excedents des del 25 de novembre de 2022.

Estalvi energètic i sostenibilitat

El projecte d’autoconsum energètic de Neftis Laboratorios consisteix en una instal·lació solar fotovoltaica d’una potència total de 407,56 kWp. Aquesta instal·lació està connectada a través de xarxa.

La producció prevista és de 506.939 kWh a l’any, que és el 40,2% de l’energia que actualment consumeix l’empresa en el seu procés productiu a les seves instal·lacions. De tota la producció fotovoltaica prevista se n’aprofitarà per a l’autoconsum un 65%. Neftis Laboratorios deixarà d’emetre 200 tones de CO2 a l’atmosfera, que equival a la plantació de 6.700 arbres cada any. A més, la instal·lació facilitarà assolir un estalvi energètic anual important que permetrà amortitzar la inversió en molts pocs anys. Neftis Laboratorios produirà i consumirà la seva pròpia energia 100% verda (el 40,2% provinent de generació i el 59,8% de comercialització a través de l’Electra Caldense Energia, comercialitzadora de l’Electra Grup que, mantenint la seva filosofia, identitat i posicionament cap a la transició energètica, només comercialitza energia d’origen renovable en la seva totalitat).

Marc Xalabarder, director general de Neftis Laboratorios ha explicat que “aquest projecte energètic encaixa perfectament amb els objectius estratègics de l’empresa que són l’adaptabilitat, la sostenibilitat i el creixement”, i ha afegit la seva satisfacció per participar en un projecte d’autoconsum energètic que els permetrà reduir dràsticament l’emissió de C02 a l’atmosfera.

autoconsum compartit industrial
autoconsum compartit industrial

Els avantatges de l’autoconsum compartit

Malgrat en altres països aquest sistema ja fa anys que funciona, a Catalunya i a Espanya l’autoproducció compartida industrial no ha estat possible fins fa uns mesos. Actualment, les empreses destinen molts esforços per aplicar mesures de sostenibilitat que els hi generin un retorn energètic sostenible. En aquest sentit, l’autoconsum compartit és una de les modalitats de generació d’energia que ofereix un major potencial de creixement a mitjà i llarg termini. Xavi Bou, Director de Comunitats Energètiques a Elecsum afegeix: “Les eines digitals d’Elecsum en autoconsums col·lectius faciliten un repartiment energètic eficient entre els múltiples punts de consum i alhora empoderen l’usuari per a monitoritzar el bon funcionament de la instal·lació fotovoltaica i l’assignació d’energia, ajudant-lo també a optimitzar els seus estalvis energètics i econòmics”.

El canvi climàtic i els elevats costos de l’energia estan fent evident la necessitat d’evolucionar cap a un model energètic més racional i sostenible. Entre els beneficis de l’autoconsum compartit hi trobem:

  • La inversió inicial i el manteniment de la instal·lació fotovoltaica es pot repartir entre diversos usuaris
  • L’energia a autoconsumir es reparteix entre més d’un consumidor (cadascun amb les seves corbes de consum) i això implica que hi hagi menys excedents
  • En casos en que hi hagi diversos edificis o naus connectats que en formin part, habilita l’autoconsum fotovoltaic a aquells qui ho desitgin independentment que tinguin irradiació solar o no a la seva coberta o teulada.
  • Es genera un ecosistema energètic de col·laboració amb la pertinença a un grup de persones o empreses que tenen uns interessos i valors comuns
  • El fet de poder fer un repartiment horari segons necessitats de cada consumidor, de la generació solar, augmenta l’aprofitament d’aquest recurs al màxim, aconseguint una disminució de la petjada de carboni molt important.