2023-05-05T10:28:06+02:00

Hamelin Laie International School, estalvi i sostenibilitat amb l’autoconsum

Hamelin Laie International School aconsegueix reduir la seva la factura elèctrica i l’empremta de carboni amb la implantació de l’autoconsum fotovoltaic. Ha instal·lat 340 panells solars al seu campus educatiu de Montgat (Barcelona) que cobreixen el 13 % del consum del centre.

2023-05-05T10:29:46+02:00

Una instal·lació fotovoltaica per autoconsum redueix un 31 % la factura

Una instal·lació fotovoltaica per autoconsum redueix un 31 % la factura elèctrica d'aquest habitatge unifamiliar situat al centre urbà que disposa de 12 panells solars a la teulada. Això permet una producció prevista de 5.712 kWh/l’any de manera totalment automatitzada.

2023-05-05T10:32:00+02:00

L’hotel Can Cuch es converteix en un allotjament rural 100% autosuficient

L’Hotel Can Cuch es converteix en un allotjament rural 100 % autosuficient i sostenible gràcies a una instal·lació d'autoconsum fotovoltaic integrada per 138 panells solars i 24 bateries. El sistema permet l’autogeneració amb una capacitat de producció de 48.438 kWh/any.

2023-05-05T12:00:46+02:00

El Centre Democràtic i Progressista instal·la 15 KW d’energia solar

El Centre Democràtic i Progressista instal·la 15 KW d'energia solar per consum propi a la seva seu de Caldes de Montbui. La instal·lació permetrà reduir un 24 % la factura elèctrica i millorar la sostenibilitat de les instal·lacions d'aquesta històrica entitat sociocultural catalana.

autoconsum fotovoltaic
autoconsum fotovoltaic