2021-12-16T09:22:01+01:00

La revolució energètica comença per la teulada en un habitatge unifamiliar

Mitjançant la instal·lació de 10 panells solars, un habitatge unifamiliar de Sabadell cobreix el 27% de les necessitats de subministrament i se suma a la revolució de l'autoconsum solar fotovoltaic. Descobreix tots els beneficis que ofereix generar la teva energia!

2022-10-28T10:53:49+02:00

La Fundació Santa Susanna mira al futur amb l’autoconsum fotovoltaic

La Fundació Santa Susanna s'equipa amb una instal·lació d’autoconsum fotovoltaic, que cobreix una quarta part de les seves necessitats anuals de consum elèctric. Mitjançant 235 panells solars ubicats a la coberta, produeix fins a 109.924 kWh/l’any per a consum propi.

2022-10-31T14:08:49+01:00

Hamelin Laie International School, estalvi i sostenibilitat amb l’autoconsum

Hamelin Laie International School aconsegueix reduir la seva la factura elèctrica i l’empremta de carboni amb la implantació de l’autoconsum fotovoltaic. Ha instal·lat 340 panells solars al seu campus educatiu de Montgat (Barcelona) que cobreixen el 13 % del consum del centre.

2021-12-21T11:11:59+01:00

Una instal·lació fotovoltaica per autoconsum redueix un 31 % la factura

Una instal·lació fotovoltaica per autoconsum redueix un 31 % la factura elèctrica d'aquest habitatge unifamiliar situat al centre urbà que disposa de 12 panells solars a la teulada. Això permet una producció prevista de 5.712 kWh/l’any de manera totalment automatitzada.

2021-12-21T10:25:20+01:00

L’hotel Can Cuch es converteix en un allotjament rural 100% autosuficient

L’Hotel Can Cuch es converteix en un allotjament rural 100 % autosuficient i sostenible gràcies a una instal·lació d'autoconsum fotovoltaic integrada per 138 panells solars i 24 bateries. El sistema permet l’autogeneració amb una capacitat de producció de 48.438 kWh/any.

autoconsum fotovoltaic
autoconsum fotovoltaic