Una residència geriàtrica instal·la 25 kWn de panells solars fotovoltaics per autoconsum

Permetran cobrir el 20 % de les necessitats de subministrament del centre sociosanitari

Residencial Palau
Residencial Palau

Fundat el 2005, Residencial Palau és el primer centre sociosanitari de Catalunya que combina en una mateixa instal·lació els serveis de residència geriàtrica assistida, centre de dia i centre assistencial. Les seves instal·lacions de 6050 m2 situades a Palau-solità i Plegamans proposen un nou enfocament de l’assistència geriàtrica, mitjançant una cobertura integral que permeti millorar la qualitat de vida dels residents i els no residents que usen els serveis externs.

Amb la mateixa voluntat innovadora, Residencial Palau s’ha proposat reduir la seva factura elèctrica i augmentar la seva autonomia energètica mitjançant una instal·lació d’autoconsum solar fotovoltaic realitzada per Elecsum. Amb un centenar de panells fotovoltaics, el centre té la capacitat de cobrir aproximadament el 20 % de les seves necessitats de subministrament elèctric mitjançant l’autogeneració, a més de reduir l’empremta de carboni de l’edifici.

Descripció general de la instal·lació

Les instal·lacions de Residencial Palau ocupen una parcel·la de 6050 m2 situada en un emplaçament cèntric de Palau-solità i Plegamans. Sobre aquesta parcel·la, es disposa d’un edifici polivalent amb una superfície de 5812,07 m2 que consta de soterrani i quatre plantes.

Les instal·lacions estan dividides en dues àrees diferenciades. La primera és la residència geriàtrica assistida, amb una capacitat de 133 places que inclouen habitacions dobles i individuals, gimnàs i sala de rehabilitació, menjador, sales de descans, jardí, etc. La segona àrea és el centre de dia, que ofereix 45 places per a usuaris externs que no pernocten al centre.

Resum del Projecte

 • Client: Residencial Palau
 • Ubicació: Palau-solità i Plegamans
 • Potència nominal: 25 kWn
 • Nombre de panells solars: 101
 • Producció anual estimada: 40.630 kWh/any

Per tal de realitzar la instal·lació d’autoconsum, s’ha aprofitat una part de l’extensa coberta plana de l’edifici, on s’ha instal·lat un conjunt de 101 panells solars fotovoltaics. L’electricitat generada per aquest camp solar, un cop estabilitzada i convertida en corrent continu, s’injecta directament a la xarxa elèctrica interior de l’edifici, on serveix per fer funcionar els diversos equipaments de la residència. El consum es realitza en temps real, donat que la instal·lació no disposa d’un sistema d’emmagatzematge d’energia mitjançant acumuladors o bateries.

Els excedents generats per la instal·lació d’autoconsum solar fotovoltaic s’aboquen a la xarxa elèctrica general, a canvi d’un descompte en la factura mensual. Això es fa mitjançant la connexió externa a la xarxa general de la qual disposa el centre, que també aporta l’energia necessària quan l’autogeneració no és suficient per satisfer la demanda de les instal·lacions. El subministrament extern correspon a Electra Caldense Energia, empresa comercialitzadora d’energia que pertany al mateix grup empresarial que Elecsum, en la modalitat “100% energia verda”. Això vol dir que tota l’energia externa subministrada procedeix de fonts renovables.

Elements de la instal·lació

La instal·lació d’autoconsum fotovoltaic realitzada en aquest centre assistencial per a la gent gran disposa de tres elements principals: el captador solar, l’inversor de corrent i el controlador de potència. Tots aquests elements s’han integrat a la xarxa elèctrica interior de l’immoble amb una mínima afectació, aprofitant els espais tècnics disponibles a l’edifici.

Centre Ateneu Democratic i Progressista esquema

El captador solar està a la coberta i consisteix en un conjunt de 101 panells solars distribuïts d’acord amb l’espai disponible i orientats per aprofitar al màxim la irradiació solar natural. Cada panell solar disposa de mòduls fotovoltaics que converteixen la irradiació solar en corrent continu, que es transmet a la xarxa interior de l’edifici per a la seva conversió i aprofitament.

A continuació, l’electricitat generada passa per l’inversor de corrent, que la converteix del corrent continu que generen els panells solars en corrent altern, a més d’adaptar-la a la tensió de la xarxa interna de l’edifici. Això permet que l’electricitat pugui ser utilitzada pels equipaments elèctrics disponibles en els diferents espais del centre Residencial Palau.

En tercer lloc, el controlador de potència s’encarrega de realitzar automàticament la commutació del subministrament entre l’electricitat generada pels panells fotovoltaics, que sempre té preferència, i l’energia obtinguda de la xarxa elèctrica general, que s’usa quan la producció d’autoconsum és insuficient per abastar totes les necessitats d’aquest immoble. Aquest procés és totalment automàtic i transparent per a l’usuari, que no ha de fer res.

Finalment, la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic es complementa amb diferents mecanismes de seguretat i control que garanteixen la màxima fiabilitat del sistema. Entre aquests hi ha un regulador que evita possibles pujades o baixades de tensió en la xarxa de l’immoble, així com una unitat telemàtica de comunicacions que permet la supervisió remota per part d’Elecsum.

Aquesta supervisió remota permet realitzar un manteniment preventiu per substituir qualsevol element de la instal·lació que estigui desgastat per l’ús. Les intervencions puntuals es complementen amb visites periòdiques del personal tècnic per netejar els panells fotovoltaics de la coberta, de manera que el client no s’hagi de preocupar per les tasques de manteniment.

Beneficis obtinguts

La instal·lació realitzada a Residencial Palau té una vida útil prevista de 30 anys, durant els quals el centre podrà cobrir mitjançant l’autogeneració fins al 20 % de les seves necessitats de subministrament elèctric. Això permetrà una considerable reducció de la factura elèctrica i una menor exposició a futures pujades del preu de l’electricitat en el mercat elèctric nacional.

Un segon aspecte a tenir en compte és que l’autogeneració d’energia elèctrica en proximitat, mitjançant l’autoconsum fotovoltaic, permet la disminució de l’empremta de carboni de l’edifici; un element que s’alinea amb la vocació de sostenibilitat que té aquesta institució.

Residencial Palau

D’altra banda, la col·locació dels panells solars a la coberta i la integració dels elements de la instal·lació en els espais tècnics ja existents de l’immoble asseguren un mínim impacte visual en l’estètica i la funcionalitat de l’edifici, on pràcticament no són visibles des de les façanes.

Finalment, la completa automatització del sistema de producció i de la commutació amb el subministrament extern garanteix que Residencial Palau podrà gaudir de la seva pròpia planta energètica sense preocupar-se de la gestió, supervisió o manteniment, donat que totes aquestes funcions són realitzades de manera proactiva pel personal especialitzat d’Elecsum.

Amb aquesta iniciativa que aposta per la sostenibilitat, Residencial Palau referma el seu caràcter pioner que situa el centre com a referent tant pel que fa a la qualitat assistencial com a la innovació, transparència i compromís amb la comunitat a la qual ofereix els seus serveis.

Resum dels Beneficis

 • Cobertura del 20% del consum elèctric
 • Reducció dels costos de subministrament
 • Disminució de la petjada de carboni
 • Impacte visual gairebé inapreciable
 • Commutació automàtica entre l’autogeneració i el subministrament extern
 • Supervisió remota i mínim manteniment
 • 30 anys de vida prevista de la instal·lació