L’hotel Can Cuch es converteix en un allotjament rural 100% autosuficient i sostenible

Disposa de 138 panells solars que permeten una producció anual estimada de 48.438 kWh/any

Hotel Can Cuch
Hotel Can Cuch

Descripció general de la instal·lació

El projecte implementat per a l’hotel Can Cuch consisteix en una instal·lació solar fotovoltaica aïllada de 32 kW nominals trifàsics per autoconsum connectada a la xarxa interna de l’edifici. La captació es realitza mitjançant 138 panells solars que es troben ubicats a la coberta de l’edifici. La producció prevista és de 48.438 kWh/l’any.

Tota l’energia generada pels panells solars s’autoconsumeix al mateix edifici. S’hi ha instal·lat un banc de 24 bateries en sèrie per l’emmagatzemament d’energia.

La instal·lació està projectada de manera que s’aprofiti al màxim el rendiment dels panells i la resta d’elements que componen la instal·lació. També s’ha tractat d’optimitzar l’espai disponible i minimitzar l’impacte paisatgístic que pugui ocasionar.

Resum del Projecte

 • Client: Hotel Can Cuch
 • Ubicació: Cànoves
 • Potència nominal: 32 kWn
 • Nombre de panells solars: 138
 • Producció anual estimada: 48.438 kWh/any
Hotel Can Cuch

Elements de la instal·lació

La finalitat de les instal·lacions solars fotovoltaiques és convertir la radiació solar en energia elèctrica. En el cas de l’Hotel Can Cuch, això s’aconsegueix mitjançant quatre elements:

 • Un generador elèctric que converteix la irradiació solar en electricitat. En aquest projecte, el componen 138 panells solars que es troben ubicats a la coberta de l’edifici. En aprofitar la seva inclinació natural, s’ha aconseguit minimitzar l’impacte visual dels panells a la vegada que es garanteix una òptima capacitat de producció fotovoltaica.
 • Un inversor que converteix el corrent continu generat pels panells solars en corrent continu adaptat a la tensió de la xarxa interna del complex hoteler. D’aquesta manera, l’electricitat pot ser consumida pels sistemes d’il·luminació, electrodomèstics i altres equipaments de l’hotel. L’estabilitat del flux subministrat es garanteix mitjançant un regulador que evita que les possibles pujades o baixades de tensió puguin danyar els equips connectats o provocar una avaria que interrompés el subministrament elèctric.
 • Un banc de bateries que emmagatzema els excedents d’energia generats pel sistema fotovoltaic per tal de fer-los servir quan la capacitat de producció és inferior a la demanda de l’edifici. Aquest sistema d’acumulació permet que la instal·lació estigui aïllada de la xarxa i que l’establiment sigui autosuficient en matèria energètica, en combinació amb les altres fonts d’energies renovables utilitzades (biomassa i tèrmica).
 • Un controlador de potència que ajusta automàticament la font de subministrament entre l’energia fotovoltaica generada pels panells solars o el conjunt de bateries. Quan la capacitat de generació no és suficient per cobrir totes les necessitats energètiques de l’hotel, es dóna pas de manera automàtica a l’electricitat acumulada a les bateries.

A més, el sistema disposa de mecanismes de seguretat per prevenir els talls i les avaries elèctriques i d’una unitat de comunicació que permet la supervisió remota dels equipaments. Tot el sistema de generació fotovoltaica és automàtic i requereix un manteniment mínim que porta a terme Elecsum, l’empresa responsable de la instal·lació realitzada a l’Hotel Can Cuch.

Beneficis obtinguts

La instal·lació d’autoconsum solar fotovoltaic realitzada a l’Hotel Can Cuch demostra que l’autosuficiència energètica no només és possible, sinó que també pot resultar rendible des del punt de vista econòmic, mediambiental i de màrqueting. Des de la posada en marxa del sistema de generació fotovoltaica, l’establiment ha deixat de dependre del subministrament extern. Ara pot satisfer totes les seves necessitats d’energia amb els seus propis recursos, fins i tot en els moments de màxima ocupació de les 11 habitacions i suites de l’hotel, que també és l’escenari habitual de celebracions familiars i d’empresa amb una gran afluència de visitants.

L’eliminació de les despeses de subministrament extern assegura l’amortització de la inversió a mitjà termini i garanteix l’estabilitat dels costos energètics amb independència de la pujada de les tarifes elèctriques; mentre que la reducció de la petjada de carboni generada per aquest hotel situat en un espai natural protegit fa que el balanç mediambiental sigui també positiu.

De cara al posicionament de l’Hotel Can Cuch com un establiment de turisme ecològic, les credencials de sostenibilitat que ofereix la instal·lació d’autoconsum (en combinació amb les altres energies renovables utilitzades) són impecables. Els seus hostes i visitants no només tenen l’oportunitat de gaudir d’un hotel amb encant en una situació privilegiada al Parc Natural del Montseny, sinó que a més a més compten amb la certesa de què l’impacte ecològic de la seva estada o visita serà mínim (sense renunciar en cap moment al màxim confort).

Aquest nivell de compromís amb el turisme de qualitat i la sostenibilitat mediambiental ha fet possible que l’Hotel Can Cuch hagi estat distingit amb diversos reconeixements prestigiosos en el sector turístic, com ara el distintiu SICTED (Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola en Destinacions) i el CETS (Carta Europea de Turisme Sostenible). En definitiva, l’aposta decidida per l’autoconsum i les energies renovables han convertit l’Hotel Can Cuch en un allotjament rural 100% autosuficient que és un referent dins del sector del turisme ecològic.

Resum dels Beneficis

 • Supressió dels costos de subministrament extern
 • Autonomia energètica total amb fonts renovables
 • Reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle
 • Impacte estètic mínim en l’edifici i en el seu entorn
 • Sistema automàtic que requereix un manteniment mínim
 • Supervisió remota per a la prevenció d’incidències
 • Reforç del posicionament com a hotel rural sostenible
Hotel Can Cuch